ระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ
  • 24 มีนาคม 2017 at 10:59
  • 44683
  • 0

 

ระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ

 

 ออกแบบโลโก้

 

หลูปัง (魯班)  เป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ยท่านหนึ่งที่มีความสามารถในด้านช่างไม้ ช่างฝีมือ งานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมในสมัยของราชวงศ์ฮันตอนต้น เกิดวันที่ 7 เดือน 5 จีน เป็นบุตรของนายหุ่ยเฮี้ยง (諱賢) และนางหงอสี (吳氏) หลูปัง ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อย่างมากมายให้กับคนในยุคนั้นเอาไว้ใช้งาน และงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านและสร้างสะพาน หลูปัง สามารถสร้างนกขึ้นมา และทำให้บินอยู่ได้นานต่อเนื่องกันหลายวัน นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถในการวาดภาพด้วยการใช้นิ้วเท้า เขาวาดภาพวิญญาณที่มีความน่าเกลียดน่ากลัว จนแม้แต่วิญญาณที่ถูกวาดยังทนดูภาพของตัวเองไม่ได้ จนต้องหลบหนีออกไปจากภาพที่วาด (ซึ่งภาพดังกล่าวนี้คือภาพที่วาดอยู่บนประตูเพื่อเอาไว้คุ้มครองป้องกันบ้าน ให้พ้นภัยจากเหล่าภูตผี) ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดี

ตั้งแต่วัยเด็กท่านสนใจเรื่องงานช่างเป็นอย่างมาก อายุได้ 15 ปีได้ไปศึกษาวิชาจากอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าตวงบักคี่ (端木起) ในเวลาเพียงไม่นานท่านสามารถเรียนรู้หลักวิชาในการก่อสร้างจากอาจารย์จน หมดสิ้น หลักจากนั้นหลายปีผ่านไป ท่านได้ศึกษา เรียนรู้ พยายามค้นคว้าประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของใหม่ๆออกมามากมาย จนเป็นที่ยอมรับนับถือกันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน และสิ่งสำคัญที่ท่านได้สร้างมานั้น คือระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ หรือ FENG SHUI RULER (鲁班尺) ซึ่งมีขนาดความยาวต่างจากไม้บรรทัดปัจจุบัน

 

ออกแบบโลโก้

 

ในบรรดาผู้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยคือ "ไม้บรรทัดหลูปัง" ซึ่งเป็นไม้ที่ใช้กำหนดขนาดที่เป็นมงคล  และใช้ตรวจสอบขนาดที่เป็นอัปมงคลของวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในทางฮวงจุ้ย ความจริงผลงานของ "หลูปัง"ยังมีอยู่อีกมาก แต่ไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากถูกห้ามมิให้เปิดเผยออกมา หนึ่งในบรรดาผลงานเหล่านี้ คือ "ตำราอาถรรพณ์มนต์ดำของหลูปัง"

"ตำราอาถรรพณ์มนต์ดำของหลูปัง" เป็นตำราวิชาอาถรรพณ์มนต์ดำที่เขียนขึ้นโดย "หลูปัง" ที่ว่าด้วยเรื่องการทำอาถรรพณ์ต่างๆ ของช่างไม้ ช่างก่ออิฐถือปูน และช่างดินเพื่อใช้ในงานอาคารสถาปัตย์ก่อสร้าง รวมถึงเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ทำต่อบุคคลเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นอัปมงคลหรือความเป็น มงคลต่างๆ ขึ้น โดยแยกแยะการให้คุณและโทษลักษณะต่าง ๆ ตามระยะมิติที่กำหนดไว้ มาตรวัดหลู่ปังเชียะ หรือ FENG SHUI RULER ซึ่งมีขนาดความยาวต่างจากไม้บรรทัดปัจจุบัน คือ ประมาณ 43 ซม. หรือ 17 นิ้ว แบ่งออกเป็น 8 ช่วงใหญ่ ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนที่เป็นมงคล และ 4 ส่วนที่ไม่เป็นมงคล แต่ละช่วงจะมีระยะห่างประมาณ 5.5 ซม. มีตัวอักษรกำกับบอกถึงคุณและโทษไว้ 財 , 病 , 離 , 義 , 官 , 劫 , 害 , 本

財 ไช้ (ทรัพย์สิน) , 病 แป่(โรคภัยไข้เจ็บ) , 離 ลี้ (พลัดพราก) , 義 หงี่(คุณธรรม) , 官 กัว (ยศศักดิ์) , 劫 เกียบ (พิบัติหรือสูญเสีย) , 害 ไห่ (เภทภัย) , 本 ปิ้ง (รากฐาน)

 

ออกแบบโลโก้

 

มิติหลู่ปังสำหรับที่อยู่อาศัยคนเป็น (พลังเอี๊ยง) จะใช้มิติมงคลวัดเพื่อกำหนดระยะ สิ่งที่สำคัญทางวิชาฮวงจุ้ย คือ ขนาดประตูทางเข้า ขนาดโต๊ะทำงาน ขนาดเตียงนอน และอื่น ๆ เพื่อหวังให้เกิดผลสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน ส่วนมิติที่ไม่เป็นมงคลควรหลีกเลี่ยงไม่นำมาใช้

การใช้มิติหลู่ปังสำหรับวัดเพื่อกำหนดระยะ หากใช้ตามระยะอักษรสี่ตัว คือ 財ไช้ , 義หงี่ , 官กัว และ本ปิ้ง ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำโชคลาภด้านการเงิน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมีและนำความเจริญรุ่งเรือง ส่วนอีกสี่ตัวที่เหลือ คือ 病แป่ , 離ลี้ , 劫เกียบ 害ไห่ ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นอัปมงคล จะนำสิ่งเลวร้าย ความเจ็บป่วย ความพลัดพราก การสูญเสีย ความตาย ความหายนะและสุขภาพที่ไม่ดีมาให้ 

 

 

 

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย

วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น

วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย

ออกแบบโลโก้

ฮวงจุ้ย โลโก้

โลโก้ ฮวงจุ้ย

Logo ฮวงจุ้ย

รับออกแบบโลโก้

โลโก้

ตรายาง

ทำตรายาง

ออกแบบตรายางบริษัท

ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

 

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !! 

ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

                  PLYFASAI@GMAIL.COM  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

             Tel: 0818838685  (จ-ส เวลา 8.30-17.00น.)

www.sango.igetweb.com

www.โลโก้ตรายาง.com

Power by Sango

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายางบริษัท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ทำตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: แบบตรายางบริษัท

 

 

 

ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้
 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
www.sango.igetweb.com, www.โลโก้ตรายาง.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.