ออกแบบโลโก้ : โลโก้ Pepsi สัญลักษณ์หยินหยาง

ออกแบบโลโก้ : โลโก้ Pepsi สัญลักษณ์หยินหยาง

ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ทำตรายาง

เป๊ปซี่เป็นบริษัทหนึ่ง ที่มีการปรับเปลี่ยนออกแบบโลโก้หลายต่อหลายครั้ง มาเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน (Lifestyle Market) ที่เห็นชัดเจน เมื่อเทียบกับบริษัทโค้กที่แทบจะไม่เปลี่ยนโลโก้ ทั้งที่มีการดำเนินธุรกิจมาก่อนเป๊ปซี่ โดยมีเหตุผลก็คือ เป็นการออกแบบโลโก้ใหม่ให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และในปัจุบันเป๊ปซี่ได้ออกแบบโลโก้ครั้งล่าสุดในปี 2009 โดยมีลักษณะที่ตอบรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างชัดเจน

 

 ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ทำตรายาง

การออกแบบโลโก้ในส่วนของรูปวงกลมโลโก้หลักนั้นจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของสินค้า จะเห็นได้ว่าในวงกลมมีแถบสีขาวที่แตกต่างกัน โดยสามารถเปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้

 ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ทำตรายาง

 ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ทำตรายาง

นัยสำคัญของเป๊ปซี่ที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภค คือ พวกเขาสามารถยิ้มได้เมื่อดื่มเป๊ปซี่ ไม่ว่าจะยิ้มน้อยๆ หรือยิ้มกว้างๆ ก็ตาม การทำการตลาดโดยออกแบบโลโก้ใหม่นี้ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของเป๊ปซี่ในการกำหนดกลุ่มผู้บริโภคไปยังคนรุ่นใหม่ที่ ใส่ใจในคุณภาพชีวิตที่มีความสุข ความสะดวกสบาย ที่เอื้อให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีแนวคิดในการสร้างความสุขได้อย่างง่ายๆ เกิดขึ้นมามากมาย โดยเป๊ปซี่ได้มอบผลิตภัณท์ของตนเป็นสัญลักษณ์ของความสุข คนที่มีความสุขต้องดื่มเป๊ปซี่ ดังปรากฏในป้ายโฆษณาเอาต์ดอร์ของเป๊ปซี่กับโลโก้ใหม่เห็นทั่วอเมริกา ภายใต้สโลแกน “Every Generation refreshes the world...Now it’s your turn...” 

นอกจากนี้ ยังเป็นที่สังเกตว่าการออกแบบโลโก้ใหม่ของเป๊ปซี่มีลักษณะทรงกลม และโค้งมนในทั้งรูปโลโก้หลักและตัวหนังสือ ซึ่งเป็น การออกแบบโลโก้ที่มีลักษณะของความเป็นเอเชีย ความเชื่อแบบเซน หรือลักษณะคล้ายกับ หยิน หยาง โดยมีวงกลมสีขาวล้อมรอบ สีแดง (ธาตุไฟ) กับสีน้ำเงิน (ธาตุน้ำ) สองธาตุนี้สร้าง “ความสมดุล” ทำให้เป๊ปซี่ได้รับความนิยมในย่านเอเชีย เพราะโลโก้ของเป๊ปซี่เต็มเปี่ยมไปด้วย “ความเชื่อ” ตามหลักฮวงจุ้ย

อีกนัยหนึ่งของเป๊ปซี่ที่ออกแบบโลโก้ใหม่ในปี 2009 นั้นแสดงให้เห็นว่าเป๊ปซี่ต้องการเกาะกระแสประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา คือนายโอบามา ในขณะนั้น นักวิชาการวิเคราะห์ว่า รูปโลโก้ของเป๊ปซี่ยังคล้ายกับตัว O ตัวอักษรแรกของชื่อโอบามา และยังชูการโฆษณาให้ตนเองเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นพลวัตรสูง สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ เท่ากับเป็นการชูโรงที่ตรงข้ามกับคู่แข่งบริษัทโค้กอย่างชัดเจน เพราะโค้กมัจะชูโรงความเป็นอนุรักษ์นิยม ที่มักจะปรากฏในข้างกระป๋องโค้กที่มีรูปย้อนยุค อยู่หลายรุ่น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถจัดในสำนักวิชาในวิชากลยุทธ์ได้หลายสำนัก

Design School “การออกแบบโลโก้นี้ให้ความสำคัญกับการสื่อความหมาย รวมถึงการรับรู้ของผู้บริโภคโดยตรง เป๊ปซี่ต้องการออกแบบเพื่อให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภค โดยเน้นหลักไปทางคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจ และต้องการเจาะตลาดเอเชียซึ่งอาจเป็นแกนเศรษฐกิจโลกในอนาคต อีกทั้งยังมีประชากรจำนวนมาก หากสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดของเอเชียได้ อาจหมายถึงจำนวนเงินมหาศาลที่เป๊ปซี่จะได้รับจากการปรับเปลี่ยนโลโก้ให้ถูกตาถูกใจ และเหมาะสมกับความเชื่อพื้นฐานของชาวเอเชียก็เป็นได้”

Position School “เป๊ปซี่วางตำแหน่งของตนเองอย่างชัดเจนในการเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งที่ตรงข้ามกับคู่แข่งอย่างโค้กที่มักจะดึงความคลาสสิก เน้นอนุรักษ์นิยม ความสวยงามของอดีตมาเป็นตัวชูโรง ดังนั้นเป๊ปซี่จึงกำหนดตำแหน่งให้ตนเองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต จึงมีการออกแบบโลโก้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งโลโก้ปัจจุบันด้วย ซึ่งตรงข้ามกับโค้กที่ไม่มีการออกแบบโลโก้เลยตั้งแต่ดำเนินกิจการมา”

Cognitive School “เป๊ปซี่ได้ให้โลโก้เป็นตัวกลางในการสื่อความหมายไปยังผู้บริโภคที่ใช้ความเชื่อเช่น ความเชื่อด้านศาสนา ความเชื่อในตัวผู้นำ สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวประกอบหลักในการสร้างโลโก้ที่ทำให้เกิดกลยุทธ์ที่เน้นกลุ่มตลาดใหม่ และเป้าหมายใหม่ๆ ขององค์กร และถูกสื่อไปกับการออกแบบโลโก้ใหม่ของเป๊ปซี่ ที่ผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้ความเชื่อนั้นๆ จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณท์ของเป๊ปซี่ได้ง่ายขึ้น และลดช่องว่างของเป๊ปซี่กับผู้บริโภคลง ก็สามารถครองใจ และครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น”

 

 ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ทำตรายาง

แม้ว่าในตลาดโลก โค้ก ได้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าเป๊ปซี่ แต่ในเอเชียรวมถึงประเทศไทย เป๊ปซี่กลับครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าโค้ก 

นอกจากเรื่องรสชาติแล้ว สองแบรนด์นี้พยายามงัดกลยุทธ์มาสู้รบกันอยู่ตลอด ทั้ง โปรโมชั่น ราคา แพ็คเกจจิ้ง สินค้าพรีเมียม การตลาด และ โฆษณา แม้แต่การออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ก็ถูกนำมาใช้ในการสู้รบของทั้งสองค่าย

ภาพลักษณ์ของโค้กและเป๊ปซี่มีความแตกต่างกันอย่างมาก โค้กดูเหมือนแบรนด์สินค้าที่คลาสสิก ส่วนเป๊ปซี่ดูจะทันสมัยและซาบซ่า 

ความคลาสสิกของโค้ก อยู่ที่ “สูตรลับ” ในการผลิต ด้วยความที่กลัวสูตรลับของเครื่องดื่มโค้กแพร่งพรายออกไป ทางบริษัทและผู้ที่รู้สูตรลับซึ่งมีไม่กี่คน ใช้ชื่อส่วนผสมว่า “7x” โดยที่ไม่มีใครรู้ว่า x คืออะไร เป็นความลับมาจวบจนทุกวันนี้

เรื่องของการตั้งชื่อดูเหมือนว่าโค้กจะชนะเป๊ปซี่ เพราะตั้งชื่อได้ตามกฎของการตั้งชื่อ โค้กออกเสียงพยางค์เดียว มีตัวอักษรไม่เกิน 4 ตัวอักษร ทั้งออกเสียงสั้น ง่ายต่อการเรียก มีผลทำให้คนติดปากกับชื่อโค้กได้ง่ายกว่า

ส่วนการออกแบบโลโก้เป๊ปซี่กินโค้กขาดเช่นกัน การออกแบบโลโก้ของเป๊ปซี่มีลักษณะคล้ายกับ หยิน หยาง โดยมีวงกลมสีขาวล้อมรอบ สีแดง (ธาตุไฟ) กับสีน้ำเงิน (ธาตุน้ำ) สองธาตุนี้สร้าง “ความสมดุล” ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

เรื่องของฮวงจุ้ย อาจจะเป็นเหตุผลที่โค้กได้รับความนิยมทั่วโลกยกเว้นเอเชีย เพราะว่าโค้กใช้หลักการตั้งชื่อแบรนด์แบบสากล มีส่วนทำให้ได้รับความนิยมแบบสากล

ส่วนการออกแบบโลโก้ของเป๊ปซี่ ที่มีลักษณะคล้ายกับ หยินหยาง ทำให้เป๊ปซี่ได้รับความนิยมในย่านเอเชีย เพราะโลโก้ของเป๊ปซี่เต็มเปี่ยมไปด้วย “ความเชื่อ” ตามหลักฮวงจุ้ย เอเชียก็เป็นต้นกำเนิดในความเชื่ออยู่แล้ว

 

 

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย

วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น

วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย

ออกแบบโลโก้

ฮวงจุ้ย โลโก้

โลโก้ ฮวงจุ้ย

Logo ฮวงจุ้ย

รับออกแบบโลโก้

โลโก้

ตรายาง

ทำตรายาง

ออกแบบตรายางบริษัท

ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

 

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!  

 

ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

Tel: 0818838685  (จ-ส เวลา 8.30-17.00น.)

 

www.Sango.igetweb.com

www.โลโก้ตรายาง.com

Power by Sango

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: รับออกแบบโลโก้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายางบริษัท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ทำตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: แบบตรายางบริษัท

 

Tags for this Thread

โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ฮวงจุ้ยlogoฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้ฮวงจุ้ยตรายางฮวงจุ่ยลายเซ้นต์วิเคราะห์ลายเซ็นต์ตามหลักฮวงจุ้ยตรายางบริษัทเครื่องหมายการค้าตราเครื่องหมายTrademarkรูปโลโก้สัญลักษณ์ลายเซ้นต์ทำโลโก้ภาพโลโก้โลโก้บริษัทออกแบบlogoรับออกแบบโลโก้แบบโลโก้ฮวงจุ้ยแสนโกฏิ์sangoแสนโกฏิ์โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ฮวงจุ้ยlogoฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้โลโก้ ฮวงจุ้ยฮวงจุ้ย โลโก้ออกแบบโลโก้logo ฮวงจุ้ยออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ยโลโก้รับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ยรับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ย

 

ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ทำตรายาง

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ตรายางทำตรายางโลโก้ ฮวงจุ้ย 

Email: plyfasai@gmail.com

www.sango.igetweb.com

www.โลโก้ตรายาง.com

Copyright © 2008 by Sango.igetweb.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.